Læger

Kristian Gottliebsen, speciallæge i almen medicin
Christian Nickelsen, speciallæge i almen medicin
Mette Joost, speciallæge i almen medicin

Uddannelses læger

 

Mathies Mørck Jepsen, under uddannelse

 

Løst tilknyttede uddannelses læger

Derudover vender de tidligere uddannelseslæger, ca. 1 gang om måneden, tilbage til klinikken.
For nuværende drejer det sig om: